Hướng dẫn thiết kế

Bước 1: Chọn mẫu sản phẩm màng chuyển (hoặc màng co)

Bước 2: Chọn mẫu bao bì có sẵn hoặc tải lên từ máy tính

Bước 3: Tùy chỉnh kích cỡ & vị trí bao bì trên mẫu sản phẩm theo ý muốn

Bước 4: Nhấn nút "Hoàn tất & Tải về máy", điền thông tin vào form để tải hình về máy


Mẫu sản phẩm màng chuyển


Mẫu sản phẩm màng co


Mẫu màng co / màng chuyển